Expertclass 2017-08-12T17:44:02+00:00

Expertclasses voor Succesvol veranderen

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Ontwikkelingen van buitenaf zijn hiervoor vaak de aanleiding voor de organisatieverandering en daarmee moet men wendbaar om kunnen gaan. Tegelijkertijd dienen organisaties ook de eigen prestaties hoog te houden. Alles wijzigt en groeit en toch blijven er patronen bestaan – herkent u dat? U en ik hebben er ons werk van gemaakt om organisaties in beweging te faciliteren. We ontwerpen mooie processen waarlangs onze opdrachtgevers en hun stakeholders richting hun beoogde resultaten kunnen werken, in versnelling met actieve workshops of in vertraging met reflectie en dialoog. Zo gaan deze organisaties uiteindelijk beter presteren. Toch?

Bij succesvol veranderen gaat het erom dat organisaties goed om kunnen gaan met de veranderende omgeving en tegelijkertijd dienen ze de prestaties hoog te houden. Hoe faciliteer je dat?

Onze expertclass trainingen zijn bedoeld voor ervaren consultants en professionals die in hun werk direct een rol spelen bij (cultuur-)veranderingen en die een systematische veranderaanpak willen leren om op basis van samensturing de organisatie te faciliteren in succesvol veranderen.

Heeft u in uw werk als veranderaar

  • alle belangrijke stakeholders uitgenodigd voor een workshop om ervoor te zorgen dat het gevormde plan breed gedragen wordt? Vervolgens blijkt dat aan het einde van de workshop acties zonder eigenaar worden benoemd. Waar zijn de ambassadeurs? Wie heeft de bereidheid en energie om het workshopresultaat verder uit te werken?
  • een krachtige workshop ontworpen die veel energie en momentum opleverde, maar daarna overschaduwd werd door de waan van de dag? U lijkt wel een ‘one-hit wonder’. Eigenlijk wilt u dat de workshop in een bredere werkcontext is ingebed en dat de groepsdynamiek uit de workshop doorwerkt in de reguliere werktaken. Hoe zorgt u voor consolidatie en borging van de vernieuwing?
  • gemerkt dat er veel productiviteit, dialoog en samenwerking in het team aanwezig is, maar men blijft doen wat men altijd deed? Er is geen diepgaande verandering aan de gang om daadwerkelijk aan die gewenste toekomst bij te dragen. Men blijft terugvallen op oude gewoonten en overtuigingen waardoor de impact van uw interventies uitblijft. Waar is de urgentie gebleven?
  • gemerkt dat de de leidinggevende zijn rol(model) niet oppakt? U heeft een mooie doorbraak bij een groep weten te forceren, waaraan echter geen opvolging wordt gegeven. Jammer dat die ene directeur of de probleemeigenaar op het laatste moment zijn agenda omgooide en daardoor niet bij de workshop aanwezig was. Hoe positioneert u de middenmanager als aandrijver voor de beoogde verandering?
  • de behoefte gekregen om meer aandacht te besteden aan de veranderbereidheid van mensen? Zodat u kan interveniëren op de onderstroom, de betekenisgeving van doorbraken en vernieuwingen? U weet welke werkvormen de groep in staat stelt om tot creatieve oplossingen te komen, maar weet u ook welke interventies het leervermogen en daarmee de veranderbereidheid vergroten? Wilt u ook kunnen ingrijpen op de cultuuridentiteit?

Als u één of meer van bovenstaande situaties herkent, lees dan verder. We gaan er samen voor zorgen dat u bereikt wat u wilt!

Meer impact, meer menselijke energie en meer duurzaamheid van organisatievernieuwing

Met deze ingrediënten organiseert u een systematische veranderstrategie op basis van co-creatie, waardoor uw opdrachtgever beter kan inspelen op de ontwikkelingen van buitenaf (politiek, maatschappelijk, economisch etc) en ook beter gaat presteren.

Tweet2

Expertclasses Faciliteer succesvol veranderen

We delen met u de handvatten voor meer impact, meer menselijke energie en meer duurzaamheid voor succesvolle organisatievernieuwingen!

Met deze handvatten komen dit soort dingen voor u binnen handbereik:

  • U kunt een veranderproces ontwerpen en uitrollen, die bestaat uit meerdere workshops, waarbij u aandacht schenkt aan betekenisgeving naast inhoudelijke resultaten.
  • U bent bekend met de interventies die bijdragen aan het verander- en leervermogen van een organisatie als geheel.
  • positioneert de sleutelspelers zodanig dat een proces en omgeving is gecreëerd waarin vernieuwingen gezamenlijk en van binnenuit worden geïmplementeerd.

Kijk op de volgende webpagina’s voor de details van elke expertclass:

Tweet1


Tweet5