Hoe wij werken

1. Vraag achter de vraag

Tijdens een intake bij Impact Company maakt u eigenlijk een “mini sessie” mee. In deze mini sessie analyseren we het probleem waarmee u bij ons komt. Gezamenlijk beantwoorden we vragen als; wat is het probleem? Waarom is dit een probleem? Voor wie is dit een probleem? We zoeken waar de creatieve spanning tussen de werkelijke situatie en de gewenste situatie zit. Want daarmee kunnen we aan het werk. Daarnaast bekijken we of het probleem op dit moment urgent is. Om daarachter te komen beantwoorden we samen vragen als; is de verandering nuttig en noodzakelijk? Zit er voldoende druk achter? Zijn de mensen binnen de organisatie zich bewust van het probleem? Het resultaat van dit onderdeel is een kadervoorstel waarin wij onder andere onze visie op uw vraag geven.

2. Proces ontwerp

Wanneer wij duidelijk in kaart hebben gebracht waar het probleem ligt, ontwerpen wij gezamenlijk een proces dat dit verschil in de werkelijke en de gewenste situatie wegneemt of verkleint. Hierbij zorgen wij dat wij de groepsintelligentie gaan aanspreken, dat we denken en doen integreren en dat we gebruik maken van de realiteit als sturende kracht. We co-creëren een participatieve veranderaanpak met respect voor inhoudelijke belangen, emoties en overtuigingen van de mensen binnen de organisatie en de politieke belangen. Met dit proces brengen we verbinding tot stand tussen het verleden/heden en de toekomst alsmede tussen de zakelijke en de persoonlijke kant van de beoogde verandering. Het resultaat van dit onderdeel is een draaiboek.

3. Sessie organisatie

Aan de hand van het ontworpen proces dat vastgelegd is in een draaiboek, organiseren wij een sessie voor uw vraag en voor uw organisatie of team. We stemmen af welke inhoudelijke kennis als uitgangspunt en als rode draad gaat dienen voor de dialoog in de sessie. We stellen vast welke sessie onderdelen vastgelegd worden en hoe de uiteindelijke verslaglegging plaatsvindt. We kiezen een geschikte accommodatie voor de sessie. We helpen bepalen welke mensen we nodig hebben bij de sessie op basis van mandaat, friskijken, belang, inhoudelijke kennis, besturingsniveau, externe expertise etc. We regelen gepaste catering. In samenspraak met u laten wij materialen drukken die het programma op de sessiedag gaan ondersteunen. Het resultaat van dit onderdeel is een werkbijeenkomst voor uw team of organisatie.

4. Consolideren

Tijdens de sessie is draagvlak, commitment en energie ontstaan. Er is momentum gecreëerd en al die zaken wilt u behouden. We spreken dan van consolideren. Het werk uit de sessie in de dagelijkse werkpraktijk integreren. Daarvoor is het belangrijk een goed vervolg van de sessie te organiseren. Voor consolidatie moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Het onderwerp moet gezien worden als urgent. Er moeten mensen opstaan die “de kar willen trekken”. De top moet belangstelling hebben. De top moet bereid zijn actief bij te dragen aan een vervolg. Er moeten middelen en menskracht zijn voor een vervolg. Wanneer deze voorwaarden aanwezig zijn, kunt u doorpakken op de sessieresultaten. Wij kunnen u verder begeleiden bij het communiceren en visualiseren van de sessieresultaten en de takenverdeling. Door u te helpen het eigenaarschap van het vervolg op u te nemen, zorgen we dat vervolgacties goed uitgevoerd worden. Het resultaat van dit onderdeel is het realiseren van de wenselijke situatie.

Procesregie

Doorbraak leiderschap
Verwachtingenmanagement
Realiteit als sturende kracht