borgen voor morgen

/borgen voor morgen

15/03/2017

De input uit de organisatie is nog geen garantie voor acceptatie

By | 2017-03-15T10:51:01+00:00 15 maart 2017|Categories: 2017, borgen voor morgen|Tags: , , , |

“Hoe moeten we nu verder? We hebben heel veel input opgehaald uit de organisatie: tevredenheidsmetingen, ideeën voor verbetering, zaken die behouden moeten blijven, ambities over deze organisatie en nog veel meer. Alles is verwerkt in een mooi plan. Daarna hebben we dit plan gedeeld met alle medewerkers, maar men blijkt niet erg enthousiast te reageren. Sterker nog: er zijn veel vragen, er wordt gezucht [...]

12/10/2016

5 tips om de gewenste verandering te verankeren in de praktijk

By | 2017-02-13T19:58:49+00:00 12 oktober 2016|Categories: 2016, borgen voor morgen|Tags: , , , , |

“Begin van dit jaar hebben we met het team het werkproces onder de loep genomen en verbeterd. De nieuwe werkwijze is gezamenlijk op een groot vel papier aan de wand uitgetekend. Iedereen was erbij betrokken en heeft de procesverbeteringen onderschreven. De tijd is aangebroken om de verbeteringen in praktijk te brengen. Dit blijkt echter lastiger dan gedacht. Op de een of andere manier is [...]

17/06/2015

Sla de brug van strategie ontwikkeling naar uitvoering

By | 2017-02-13T20:00:33+00:00 17 juni 2015|Categories: 2015, borgen voor morgen|

Om succesvol te zijn en te blijven moeten organisaties hun strategie continu aanpassen aan de steeds veranderende omgeving.  In de huidige economische realiteit is een goede strategie alleen niet meer voldoende. Zelfs de beste strategie heeft pas waarde wanneer deze ook echt wordt uitgevoerd. Om succesvol te zijn moet de strategie dan ook worden omgezet in uitstekende bedrijfsprestaties. Maar liefst 60 à 90 % van de organisaties [...]

15/04/2015

Werkprocessen verbeteren

By | 2017-08-31T12:39:26+00:00 15 april 2015|Categories: 2015, borgen voor morgen|Tags: , , , |

Met het verschuiven van verantwoordelijkheden binnen de overheid, komt het databeheer van vastgoed nu bij Rijkswaterstaat (RWS) op het bordje. RWS gaat daarin samenwerken met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dus daar ontstaat een nieuw werkproces met een nieuwe naam. Hoe gaat het nieuwe werkproces in zijn werk? Wie is voor welk onderdeel verantwoordelijk? Hoe wordt er waarop gestuurd? Wat moet er precies worden besloten, vastgelegd, [...]

18/03/2015

Beter resultaat door evaluatie

By | 2017-02-13T20:00:55+00:00 18 maart 2015|Categories: 2015, borgen voor morgen|Tags: , , , , |

"Overal in het land wordt welzijn en zorg opnieuw uitgevonden. Gemeenten en maatschappelijke partijen werken hard aan de transities van langdurige zorg, jeugdhulp, en arbeidsparticipatie."  Per januari 2015 is elke gemeente verantwoordelijk voor verschillende nieuwe taken op het gebied van WMO, jeugdzorg en werk en inkomen. Voorheen behoorden deze taken bij de rijksoverheid en de provincie. Wij kunnen ons goed voorstellen hoe complex en spannend [...]

26/01/2011

Als team goed samenwerken? Wees verschillend!

By | 2017-08-31T12:39:27+00:00 26 januari 2011|Categories: 2011, borgen voor morgen|Tags: , , |

Veel van onze opdrachtgevers willen graag de saamhorigheid, de teamspirit vergroten. Het managementteam is druk met aansturing van de eigen cirkel, maar men vindt de onderlinge verbinding niet. Het MT is geen team, want de vergaderingen gaan niet altijd even constructief of efficiënt, afspraken worden onvoldoende nagekomen, of er wordt niet over de eigen grenzen of autonomie heen gekeken. Samen werken of samenwerken Uit [...]